In Trouw: Bijdrage over ons beeld van oorlog

“Wij staan gelijk met een dame die onwel wordt als zij een kalf ziet slachten” (Leo Tolstoj, Oorlog en Vrede). Mijn bijdrage voor dagblad Trouw.

Onthullingen over oorlogsmisdaden die door internationale troepen in Afghanistan zijn gepleegd, hebben Nederland en Australië in de afgelopen maanden geschokt.

In een opiniestuk voor Trouw schreef ik over de noodzaak voor een beter begrip en een realistischer beeld van wat oorlog. Oorlog, schreef de Pruisische strateeg Carl von Clausewitz, is chaotisch, onoverzichtelijk en warrig. 

Daardoor is de grens tussen goed en kwaad moeilijk te trekken. Maar een land dat zijn militairen een oorlog in stuurt, moet het geweld, het bloed, het leed en de tranen onder ogen durven zien en kunnen verduren.

Lees het hele artikel in Trouw.