Disclaimer

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan teksten of foto’s van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij B. Duerr.

Ondanks grote inspanningen kan informatie en de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn. B. Duerr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie. B. Duerr heeft geen invloed op de inhoud van andere websites en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor websites of de inhoud van derden waarnaar op deze website wordt verwezen.

Privacy

B. Duerr, gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Benjamin Duerr
mail(at)benjamin-duerr.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden

B. Duerr verwerkt voor het verlenen van diensten de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam en e-mailadres.

Doeleinden

B. Duerr verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van de nieuwsbrief.

Delen van gegevens

B. Duerr verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

B. Duerr gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. B. Duerr gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Op deze website worden cookies geplaatst door derden: Google Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B. Duerr en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail(at)benjamin-duerr.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek zal zo snel mogelijk, en altijd binnen vier weken, in behandeling worden genomen.

Beveiliging van persoonsgegevens

B. Duerr neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding via TLS (voorheen SSL) verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.