Opiniestuk in Trouw op VN-mensenrechtendag

Een opiniestuk waarin wij betogen dat sterker politiek leiderschap nodig is om de beloftes van mensenrechten waar te maken.

Samen met Simone Filippini, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), schrijf ik dat mensenrechten tot holle symbolen verkommeren als de morele onderbouwing en het vasthouden aan principes ontbreekt, juist wanneer dat lastig is.

Sommige schendingen zijn het gevolg van bewuste politieke keuzes en beleid – zoals de schending van fundamentele rechten van migranten -, andere het effect van een zwakke of zich terugtrekkende overheid, bijvoorbeeld wanneer ongelijkheid en armoede het recht aan op gezondheid en op een behoorlijke levensstandaard aantasten.

‘De paradox van mensenrechten is dat zij burgers tegen een dominante overheid moeten beschermen die haar grenzen overschrijdt, terwijl die burgers tegelijk een sterke overheid nodig hebben om hun kracht en potentieel ten volle te kunnen ontplooien.’

Lees het hele stuk op de VN-Dag van de Mensenrechten in Trouw: Mensenrechten dreigen te verkommeren tot machteloze symboolpolitiek