Opiniebijdrage in NRC over Verenigde Naties

Een pleidooi voor meer betrokkenheid bij de Verenigde Naties vandaag in NRC.

Samen met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), Simone Filippini, heb ik een bijdrage voor NRC geschreven waarin wij laten zien waarom een terugtrekking van internationale organisaties kortzichtig en zelfzuchtig is.

Aanleiding is de discussie over misstanden bij de VN-projectorganisatie UNOPS waar volgens een onderzoek van NRC bij het bouwen van toiletten hulpgelden zijn verspild. Uit een VN-organisatie stappen, zoals door sommigen werd geeist, is echter de verkeerde reactie.

Niet alleen worden daarmee de mensen in ontwikkelingslanden gestraft voor wie dan nog minder toiletten kunnen worden gebouwd. Het is ook een strategische fout: door een terugtrekking verliest Nederland juist invloed en de mogelijkheid misstanden op te lossen en de werkwijze van organisaties te verbeteren.

‘De steeds opnieuw klinkende roep om de financiering van een VN-organisatie te bevriezen als er dingen misgaan, is kortzichtig en zelfzuchtig. Het lost de problemen niet op, schaadt de internationale samenwerking en verzwakt de positie van Nederland in de wereld.’

Lees het hele artikel in NRC: Loop niet weg bij internationale misstanden, wees juist meer betrokken