Nieuw hoofdstuk: media ethiek en oorlogsslachtoffers

In een hoofdstuk van een nieuw boek onderzoek ik de rol en de verantwoordelijkheden van de media bij het ontstaan van ons beeld van slachtoffers van seksueel geweld in oorlog.

Het hoofdstuk ‘Obligations to Expose and the Responsibility to Protect’ laat dat media een belangrijke rol voor de onthulling van de misdrijven spelen. Media aandacht kan helpen om de publieke opinie te beïnvloeden en de politiek tot actie te bewegen.

Tegelijk maken zich media regelmatig aan sensatiezucht en een gebrek aan bescherming van de slachtoffers die bereid zijn hun verhaal te doen schuldig.

Wij onderzoeken deze spanningen en stellen dat betere opleiding van individuele journalisten, sterkere media ethiek en een andere manier van verslag-doen over oorlogen de negatieve gevolgen kunnen beperken.

Medeauteur is trainer en journalist Janet H. Anderson. Het boek verscheen bij Lexington en is online verkrijgbaar.

Shame, Gender Violence, and Ethics: Terrors of Injustice. Edited by Lenart Škof and Shé M. Hawke. February 2021. ISBN: 978-1-7936-0467-5