Artikel: Geschiedenis van massamedia en internationaal recht

In het Frans-talige wetenschappelijk tijdschrift Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé publiceerde ik een artikel over de verhouding tussen het internationaal recht en de media.

Samen met Janet H. Anderson schrijf ik over de ongekende media-aandacht voor de processen van Neurenberg en wat we ervan kunnen leren voor de huidige internationale hoven en tribunalen.

In 1945 reisden journalisten uit meer dan 20 landen af naar Neurenberg om het tribunaal te volgen. De meerderheid – rond 80 verslaggevers – kwam uit de Verenigde Staten, 50 kwamen uit het VK, 40 uit Frankrijk en 35 uit de Sovjetunie. Tot dan toe had geen ander gebeurtenis zo veel journalisten aangetrokken.

We laten zien dat een belangrijke factor voor de grote publieke aandacht het feit was dat er één proces met meerdere verdachten werd gevoerd: de krachtige juridische respons weerspiegelde het massive geweld en trok daardoor de aandacht van de media.

Media-aandacht voor internationaal recht vandaag

Een vergelijkbare dynamiek is ook vandaag zichtbaar bij het Internationaal Strafhof (ICC), waar over het algemeen weinig media-aandacht voor is. In het artikel laten we zien dat er een verband bestaat tussen het aantal verdachten in een rechtszaak, hun senioriteit en de verwachte aandacht van de media. We beargumenteren dat processen met meerdere, hooggeplaatste verdachten de meeste aandacht trekken.

Dit model draagt bij om de verhouding tussen de media en het internationaal recht beter te begrijpen. We concluderen dat rechtszaken met meerdere verdachten vandaag tot wereldwijde aandacht zouden kunnen leiden en de belangstelling voor internationale hoven en tribunalen zouden kunnen doen toenemen. We benadrukken echter ook dat rechtszaken met meerdere verdachten geen garantie bieden voor blijvende aandacht, en dat rechtszaken daardoor ook tot een mediaspektakel kunnen worden gereduceerd.

Lees het hele artikel: Les procès de masse et les médias de masse à Nuremberg et dans les tribunaux internationaux modernes